Tjänster

Vid sidan av företagslarm erbjuder vi en rad andra tjänster och produkter inom säkerhet. Här berättar vi mer om dem.

Säkerhetskonsultation

Behöver ditt företag en rejäl översyn av säkerheten? Vi gör en utvärdering och lägger fram ett förslag där vi går igenom vad som bör göras för att öka tryggheten. Om du vill gå vidare så arbetar vi fram en skräddarsydd helhetslösning. Vi tar hand om hela projektet från planering till installation och erbjuder även service vid behov.

Lås och åtkomstkontroll

Vi erbjuder anpassade lösningar för lås och åtkomst till dina lokaler. Allt från enklare låssystem med nycklar till mer sofistikierade varianter för åtkomstkontroll med passerkort, kod eller nyckeltaggar. Dessa elektroniska låssystem kan dessutom kompletteras med övervakning och kontroll av zoner för att du enklare ska kunna styra vem eller vilka som får komma in i olika delar av lokalen. Allt detta kan givetvis även kompletteras med porttelefoni och övervakningskameror vid behov.

Inbrottslarm

Vi erbjuder moderna larmsystem med eller utan direktanslutning till säkerhetsföretag. Hos oss hittar du larm för alla sorters lokaler och verksamheter. Oavsett om du behöver enklare larmsensorer på ett fönster mer utbyggda och avancerade larmsystem så kan vi hjälpa dig. Berätta vad du behöver så tar vi fram ett system av högsta kvalitet skräddarsytt för dina behov.

företagslarm stockholm

Brandlarm

Vi projekterar och installerar även brandlarm med eller utan koppling till larmcentral, sprinklersystem och annat brandskydd. Våra experter kan ta fram lösningar som lever upp till de krav som just din verksamhet ställer. Det går självklart även att integrera brandlarmet med andra säkerhetssystem i en byggnad. Exempel på det är lås- och larmsystem där allt kan övervakas från en och samma skärm.

Kameraövervakning

Ibland kan ett säkerhetssystem behöva kompletteras med visuell övervakning. Vi kan installera kameraövervakning på strategiskt viktiga platser som entreer och lagerutrymmen. Fungerar både avskräckande och kan även leda till viktig bevisning.

Vi erbjuder allt inom företagssäkerhet