Vi gör din lokal till en säkrare plats

Företagslarm – Låssystem – Kameraövervakning

Vi gör din lokal till en säkrare plats

Företagslarm – Låssystem – Kameraövervakning

Trygga och säkra företagslarm i Stockholm

En företagare har mycket att tänka på. Kunderna ska hållas nöjda, fakturorna ska betalas, personalfrågor ska skötas, leveranser ska tas emot – ja, det är hundra saker att göra varje dag.

Låt oss ta hand om din trygghet genom att installera ett företagslarm – på det viset får du och dina medarbetare en större säkerhet och du en sak mindre att tänka på.

Är du intresserad av ett modernt och tryggt företagslarm i Stockholm? Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller få ett offertförslag.

Breda kunskaper om flexibla larmsystem

Vi har lång erfarenhet av att installera larm åt större och mindre företag. Våra erfarna och kunniga experter hjälper dig att skapa en lösning som täcker alla säkerhetsbehov. Vänder du dig till oss får du hjälp av ett oberoende och personligt säkerhetsföretag som hjälper stora och små företag samt fastighetsägare och myndigheter. Våra huvudområden är inbrottslarm, brandlarm och lås. Om du vänder dig till oss så hittar vi en skräddarsydd lösning på din säkerhet.

Vi arbetar hårt för att med hjälp av stark personlig service bli företagets enda kontakt inom larm och säkerhet. Med vår stora kompetens och långa erfarenhet kan vi anta din utmaning inom företagslarm på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt.


företagslarm stockholm

Företagslarm med ett flertal funktioner

Ett modern inbrottslarm är så mycket mer än höga ljud och blinkande ljus. Dessa funktioner är dock inte att förakta i och med att de uppmärksammar omgivningen på att något har hänt och dessutom fungerar både avskräckande och stressande på inbrottstjuven. Ett modernt företagslarm bör ha fler funktioner än så – det viktigaste är att en larmcentral kontaktas. Vi samarbetar med många ledande larmcentralerna/säkerhetsbolagen. När larmet går så kommer du att få snabb hjälp om du anlitar oss.

En annan stor fördel med moderna larmsystem är att de även kan synkroniseras med andra automatiserade funktioner som styrning av lampor, dörrar, kameraövervakning och annat. Det vanligaste är idag att man använder en kombination av dessa system. När vi träffas för första gången kan vi informera dig om vilka valmöjligheter du har och vi kan ta fram en skräddarsydd variant som passar just ditt företag bäst.

Företagslarm Stockholm – många fördelar

  • Minskar risken för inbrott. Synliga kameror och skyltar som berättar om övervakningen avskräcker tjuvar som alltid är ute efter enkla byten – ett företagslarm med smart och genomtänkt planerade kameror reducerar risken för inbrott.

  • Försäkringspremien blir lägre. Om du investerar i ett företagslarm kan du minska din fastighetsförsäkring väsentligt eftersom premien bygger på risken för förluster. Det är inte ovanligt att försäkringsbolag erbjuder rabatt för företag med larm.

  • Tryggare och säkrare på jobbet. Om du installerat ett företagslarm så visar det att du bryr dig om dina anställda och att de har en trygg arbetsmiljö. Ett smart steg mot större trivsel på ditt företag.

  • Bevismaterial. Ett företagslarm med kameraövervakning gör att det går att identifiera inbrottstjuven på bilder och inspelningar. Chansen att de kan hållas ansvariga för brottet ökar.

Viktigt med lättskötta larmsystem

Ett företagslarm ska inte bara vara effektivt – det är mycket fördelaktigt om det är lättskött också. Är larmet komplicerat och krångligt att ta hand om är det lätt hänt att det utlöses felaktigt i tid och otid. Det kan också hända att de anställda inte använder larmet då det är för svårt att hantera. Våra larmlösningar är utformade för att de ska vara lätthanterliga samtidigt som de har avancerade funktioner.

Vilka är då dessa funktioner? Det kan vara inbyggd tidsstyrning som aktiverar ditt företagslarm vid en vissa tider på dagen eller helger. Indelning i zoner är en annan variant, då man kan skydda vissa rum i en byggnad även när verksamhet pågår. Möjligheterna för tillval är stora om du låter oss installera ett företagslarm i Stockholm.

företagslarm stockholm

Vi installerar akuta företagslarm

Det händer att ett larm inte fungerar som det ska – det kan exempelvis vara vid en renovering eller ett tekniskt haveri. Har du drabbats av detta kan du vända dig till oss så kan vi installera ett trådlöst företagslarm. Dessa akuta larm går att bygga ut om det behövs och är självklart kopplade till en larmcentral. Vi tar hand om systemets administration.

Vi vet exakt vad som behövs när det handlar om larm för olika typer av företagsverksamheter. En riktigt bra säkerhetslösning ser till helheten som även inkluderar faktorer som hur det omkringliggande området ser ut, om det finns andra verksamheter i närheten som påverkar säkerheten, om det finns risker med kundbesök, hur säkerheten kring anställda och tidigare anställda ska hanteras med mera.

Stora valmöjligheter när du anlitar oss

Ser vi ett behov av förstärkning av larmsystemet så kommer vi självklart att berätta detta för dig. Det kan exempelvis handla om att höja säkerheten genom att inhägna ett visst område eller lägga till spårbarhet i åtkomsten till olika lokaler för att kunna se vilka personer som har haft tillgång till specifika utrymmen.

Välkommen att kontakta oss så installerar vi ett trygghetsskapande företagslarm i Stockholm.

Företagslarm som ger en tryggare arbetsplats